פושט רגל שלא יכול לשלם את חובותיו: הצעדים הקריטיים שצריך לעשות

פניתם להליך חדלות פירעון, נקבע לכם סכום חודשי קבוע לתשלום ואתם עדיין לא מצליחים לעמוד בו? כדאי שתדעו שהדבר עשוי לעורר בעיה קשה.

כיצד הדבר ישפיע על ההליך ומה עושים אם באמת מתקשים לעמוד בהתחייבויות הצו לפתיחת הליכים?

צו התשלומים בחדלות פירעון

הליכי חדלות הפירעון שמחליפים כיום את הליך פשיטת הרגל הישן, מכוונים להתייעלות משמעותית בנושא הן מצד כיסוי כלל החוב כלפי הנושים והן מצד היכולת לשקם כלכלית חייבים ולאפשר להם לשוב לפעילות פיננסית תקינה עם סיום התקופה.

ועם זאת, הליכי חדלות הפירעון להבדיל מהליכי פשיטות הרגל, מנוהלים באחת משתי מערכות אפשריות: האחת – הוצאה לפועל בתיקים שסכום החוב הכולל בהם עומד על עד 150 אלף שקלים. השנייה – בבית המשפט בתיקים שסכומם הכולל עומד על 150 אלף שקלים ומעלה. לפיכך הצעדים שיינקטו כלפי חייבים שכשלו מלעמוד בתוכנית התשלומים שנקבעה להם עשויים להשתנות.

חקירת יכולת וקביעת גובה התשלום

כאשר אדם פונה להוצאה לפועל או לבית המשפט בבקשה לפתיחת צו הליכים, מתרחשת חקירת יכולת שתגרום למערכות הללו להבין מי האדם שעומד מולן, מהו גובה החוב שלו ומהי יכולתו הכלכלית כך שיצליח לעמוד בתשלומים מידי חודש. רק לאחר מכן יינתן לחייב צו פתיחת הליכים, שמפרט את גובה התשלום החודשי ואת המחויבויות השונות (והרבות) שהחייב נדרש לעמוד בהם.

אי עמידה בהחזר מהווה בעיה

מכיוון שבתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל מקצים משאבים רבים על מנת לנהל חקירת יכולת ולהתאים את גובה ההחזר לחייב, מצב שבו קיים קושי בהחזרים וללא סיבה נראית לעין מעורר בעיה. כבר עם פתיחת ההליך, החייב מתוודע לכך שבאפשרותו להגיש בקשה לשינוי גובה הסכום לתשלום אם מתעורר קושי מסוים, אך עד לקבלת החלטה בבקשה עליו להמשיך לשלם כרגיל.

השלכות השינויים ביכולת ההחזר

מאחר והתחייבות לסוגיית התשלום מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות להליך, חוסר יכולת לעמוד בתשלומים מסיבה שאיננה חריגה וקיצונית ביותר יהווה בעיה בקבלת ההפטר בהמשך. כמו כן, אדם שעובר על חוקי ההליך או שמנסה להתחמק ולהשתמט מחובותיו, עשוי לסבול מהשלכות משפטיות קשות כמו מאסר ולאחריו דחייה ארוכה מאוד עד לקבלת ההפטר.

כאשר ניתנת פריסת תשלומים מסודרת, מתרחשת הקפאת הליכים בקרב הנושים (אלו שחייבים להם כסף) והם אינם יכולים לפעול כנגד החייב. מסיבה זו, החוק רואה בתשלומים החודשיים כחובה עליונה בתהליך וכדרך היחידה לכסות את החוב הקיים ולהשתקם כלכלית. לכן כל עוד החייב עומד כרגיל בתשלומים שלו, דבר לא יקרה. אם הוא איננו מצליח ואיננו מגיש בקשה בנושא, המערכת תראה בו כמי שמפר את התחייבותו.

צו תשלומים חדש

חייבים שנקלעו לקשיים במסגרת הליכי חדלות פירעון, יכולים להגיש בקשה לצו תשלומים חדש, שבו מובאים בחשבון הנסיבות שהשתנו. הדבר אפשרי תחת כל מכלול נסיבות למעט מזונות, שבהם החוק אוסר להגיש בקשה לצו תשלומים חדש. כמו כן, עו"ד חדלות פירעון יוכל לסייע לחייב לערער על גובה התשלום שנקבע בצו התשלומים ולדרוש שינויים בצו הקיים כחוק במידת הצורך. .

משקל

אולי יעניין אותך גם