חיפוש

דברים לקחת בחשבון בפתיחת עוסק מורשה

תהליך פתיחת עוסק מורשה הוא תהליך מעט ארוך, המלווה בטפסים ומסמכים מקדימים לתהליך.
תהליך זה מתחיל ממשרדי המע"מ, ומסתיים כאשר אתם מקבלים תעודת עוסק מורשה ומפנקסי מקדמות.
המאמר הבא יסביר ויפרט, בצורה מסודרת, על תהליך פתיחת עוסק מורשה.

מי יכול לפתוח עוסק מורשה?

פתיחת עוסק מורשה מתאפשרת לכל אדם שהחליט להיות בעל עסק עצמאי, וכחלק מהגדרה זו, הוא צריך לפתוח תיק ברשויות המס. ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה הוא מחזורו השנתי.
רק אדם בעל מחזור שנתי של 100,491 ומעלה רשאי לפתוח עוסק מורשה, השאר צריכים להירשם כעוסק פטור.
בנוסף יש מקצועות שעל פי החוק חייבים להיות עוסק פטור ללא קשור למחזורם החודשי, מקצועות חופשיים כמו: רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מורי נהיגה וכו'.

איך פותחים עוסק מורשה?

ישנן 2 דרכים לפתיחת עוסק מורשה. הראשונה, היא לפתוח תיק במשרדי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. הנוכחות הפיזית של בעל העסק במשרדים היא חובה, ולא ניתן לשלוח מיופה כוח בשביל לבצע את התהליך. השנייה, היא לשכור את שירותי של רואה חשבון, שמתוקף תפקידו כבר מחובר לרשויות המס, ולבצע את כל הליך פתיחת התיק במשרדו.

השלב הראשון:

בשביל לגשת לפתוח עוסק מורשה בע"מ יש להצטייד במסמכים הבאים: תעודת זהות הכוללת גם את הספח, צילום של צ'ק מבוטל או אישור מודפס מהבנק של קיום חשבון. (אם החשבון משותף עם בן\בת הזוג יש לקבל את אישורה וחתימתה באופן כתוב גם כן). ולסיום, מסמך מזהה על העסק, כלומר חוזה שכירות של מקום בו מתרחשת פעילות העסק.
כאשר תגיעו למשרדי המע"מ יהיה עליכם למלא טופס פתיחת עוסק מורשה – טופס 821.

שלב שני:

להשלמת התהליך, תצטרכו להגיע למשרדי מס ההכנסה, ולפתוח שם תיק של עוסק מורשה. שם תצטרכו למלא טופס 5329.

השלב השלישי:

לסיום, תתבקשו להגיע לביטוח לאומי על מנת לפתוח תיק עוסק מורשה גם שם, טופס 6101.
לאחר כעד חודש תקבלו משלושת הגופים מכתב ופנקס. ומעתה תצטרכו לדווח למס הכנסה ולמע"מ את הכנסותיכם.

מחיר פתיחת עוסק מורשה בעזרת רואה חשבון:

אם בחרתם לבצע את ההליך בעזרת רואה חשבון, שכן גם אם עושים הליך זה באופן עצמאי רצוי ומומלץ להתייעץ עם רואה חשבון כדי למנוע טעויות בפתיחת התיק, רוב רואי החשבון מבקשים תשלום חודשי עבור העבודה השוטפת של ניהול החשבונות, בנוסף לעלות הכרוכה בגשת דו"ח שנתי ופתיחת התיק. כדאי לבדוק מהן העלויות המצופות על רואי החשבון מראש.
עלות שירותי רואה החשבון משתנה, כמובן, ביחס לגודל העסק והיקף פעילותו.
מחיר פתיחת עוסק מורשה באמצעות רואה חשבון תהיה בין 200 ל 300 שקלים.
מחיר כתיבת דו"ח שנתי לעוסק מורשה תהיה בין 800 ל 2000 שקלים.

אולי יעניין אותך גם