חיפוש

מתי ניתן לקבל החזר מס שבח ואיך עובד התהליך

מס שבח הוא המס אותו משלם אדם במדינת ישראל כאשר הוא מוכר דירה ברווח.

המס הינו על ההפרש בין הסכום בו האדם מכר את הדירה לסכום בו קנה אותה בניכוי הוצאות.

לעיתים, ניתן לקבל החזר על תשלום מס זה בהתאם למספר תנאים.

במאמר זה נסקור מי זכאי להחזר מס שבח ואיך תהליך קבלת ההחזר עובד.

 

כיצד מחושב מס שבח

מס השבח שמוכר דירה ברווח משלם הוא כ – 25% מהשבח הריאלי של מוכר הדירה. השבח הריאלי הינו ההפרש בין סכום מכירת הדירה לסכום קנייתה בניקוי הוצאות מוכרות כגון עלויות מכירה, טיפול בבית ועוד. סכום זה תלוי במספר גורמים ועשוי להשתנות לאנשים העומדים בקריטריונים לקבלת החזר מס שבח.

 

החזר במכירת דירה יחידה

לקבלת החזר על מכירת דירה יחידה זכאים מי שהחזיקו בדירה מזכה במשך לפחות כ-18 חודשים לפני המכירה וכן לא הייתה בבעלותו יותר מדירה אחת בעת המכירה. דירה מזכה היא דירה שהבנייה שלה הושלמה, היא נמצאת בבעלות פרטית וכן מעל מחצית משטחה שימש למגורים ב – 4 השנים לפני המכירה או ב – 80% מהתקופה שבין המכירה לבין קניית הדירה.

 

החזר במכירת דירה שנייה

בנוסף לזכאים לקבלת החזר מס שבח עקב מכירת דירה יחידה יש הזכאים להחזר מס שבח על דירה שניה. הקריטריונים לזכאות זו הינם שהדירה הנמכרת תוגדר כמזכה לפי ההגדרה שהוסברה מעלה וכן שהדירה הנוספת תעמוד בלפחות אחד מן הקריטריונים לדירה נוספת המזכה החזר ממס שבח.

קריטריון אחד הוא שלמוכר יהיה חלק של לא יותר משליש מהבעלות על הדירה הנוספת. קריטריון נוסף הוא שהדירה הנוספת התקבלה בירושה וחלקו של המוכר בה לא עולה על 50%. במידה והדירה התקבלה בירושה וחלקו בה כן עולה על 50%, ניתן לקבל החזר מס במידה והיורש הוא בן זוג, ילד/ה או נכד/ה של המוריש, או שהוא בן זוג של אחד מאלה.

 

תהליך קבלת ההחזר

על מנת להגיש בקשה להחזר מס שבח על מוכר הדירה להגיש בקשה לרשות המקרקעין. על המוכר להגיע לאחד ממשרדי מיסוי המקרקעין האזוריים ולהגיש בהם את ההצהרה. ההצהרה תכלול את פרטי המוכר, פרטי הנכס הנמכר, פרטי העסקה, פרטים אודות רכישת הדירה ועוד.

בנוסף לפרטי המוכר והעסקה, יש לצרף לבקשה גם את פרטי מס השבח הרלוונטי, את הפטור אותו מבקש לקבל המוכר, עילת הפטור, סכום החיוב במס ודרך החישוב בשומה עצמית וניכויי ההוצאות השונים שהמוכר מבקש לקזז.

 

תבדקו תוודאו ותגישו

במאמר זה סקרנו מספר קבוצות אוכלוסייה הזכאיות להחזר מס שבח. קיימים עוד קריטריונים וקבוצות אוכלוסייה לא מעטות העשויות להיות זכאיות להטבה זו ועל כן גם אנשים אשר המקרה שלהם לא הופיע במאמר ולא עמדו בקריטריונים שצוינו לעיל, אל תתייאשו, בדקו את זכאותכם כי ייתכן שגם אתם זכאים.

מחשבון וכסף

 

אולי יעניין אותך גם