מיסים – ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעולם ההשקעות

המס על רווחים בבורסה, החל להיות מיושם ב- 2003, במקביל לרפורמה כוללת במיסוי. מס זה, חל על כל מי שמרוויח בבורסה, ומממש את רווחיו. הרווחים מהבורסה מוגדרים כרווחי הון, כלומר רווחים חד פעמיים.

 

ניירות ערך למיסוי

ניירות הערך הרלוונטיים למיסוי הריאלי, הם: מניות, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות ואגרות חוב צמודות למדד – אגרות ממשלתיות, או של חברות פרטיות.

עליהן קיים מס של 25%, יוצאות דופן הן אגרות החוב השקליות, עליהן יש רווח של 15% נומינלי, כלומר הרווח אינו קשור למדד. אגרות אלו כוללות: גילונים, ממשלתיים שקליים, מק"מ – מלווה קצר מועד, וכן פיקדונות שקליים בבנקים.

 

מס על ניירות ערך זרים

המס על ניירות ערך זרים גם הוא 25%, אך החישוב שלו לא נעשה על ידי קיזוז הצמדה למדד, אלא בקיזוז עליית שער המטבע, הנחשב למדד הייחוס. חובת תשלום המס, נקבעת באופן אישי, ללא תלות במיקום הגאוגרפי שבו נוצר הרווח. לכן, גם אם הסחר עצמו נעשה דרך מדינות אחרות, חלים עליו אותם כללי מיסוי.

בנוסף, חלה על הברוקר, חובת דיווח למס הכנסה בסוף שנה, על רווח או הפסד מהשקעות בחו"ל. אם נוכה מס במקור בחו"ל, מרווחים על ניירות ערך זרים, סכום המס שישלם הסוחר בישראל, יהיה המשלים שבין המס שנוכה בחו"ל, למס שהוא חייב בישראל.

 

מקרים מיוחדים

  • במקרה של מס שנוכה בחו"ל, הגבוה משיעור המס שחייב הסוחר בישראל בגין אותו רווח, לא יתקבל החזר מס מרשות המיסים בישראל.
  • עולה חדש פטור ממס, על מכירת מניות פרטיות בחו"ל, שהיו לו לפני שעלה לארץ, ועד 10 שנים לאחר העלייה.
  • תושב חוזר, פטור ממס על רווחי הון, ממכירת ניירות ערך זרים שאותם רכש בתקופת מגוריו בחו"ל, בתנאי שמכר אותם, בתוך 10 שנים מיום חזרתו לארץ.

 

מתי משלמים מס על רווחי בורסה

רווח על הנייר אינו ממוסה, והתשלום על רווח בבורסה, מתרחש כאשר קורה אירוע מס, כגון: מכירה, פדיון, תשלום ריבית או תשלום דיבידנד.

כאשר מממשים, מס הכנסה מקבל את המס המגיע לו, בהתאם לחישוב החודשי. ברוב הבנקים והברוקרים הפרטיים, השיטה היא סיכום המס המגיע לרשות המס, במהלך כל החודש, וחישוב ההפסדים, כך שבסוף החודש, מנכים את המס מהחשבון. במקרים מסוימים, יש בנקים וברוקרים המחייבים במס, במקביל לביצוע העסקה וחישוב הרווח.

 

לסיכום

על ניירות ערך כגון: מניות, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות ואגרות חוב צמודות למדד מחברות ממשלתיות, או של חברות פרטיות – יש מס של 25%. על אגרות חוב שקליות, קיים מס של 15% נומינלי. המס על ניירות ערך זרים גם הוא 25%, אך החישוב שלו נעשה על ידי קיזוז עליית שער המטבע. למידע נוסף: https://erenfeld-ins.co.il.

 

 

איש עסקים מצליח - אילוסטרציה

אולי יעניין אותך גם