מהן ההשלכות של הלוואה במובן הכלכלי

הלוואות כיום ניתן לקבל, הן מהבנק והן מגופים חוץ בנקאים כמו חברות האשראי וחשוב להבין את ההשלכות הכלכליות של לקיחת הלוואה באמצעות

האפשרויות השונות.

  המחיר הכלכלי של קבלת הכסף עכשיו בא לידי ביטוי בריבית שנוספת לסכום ההלוואה.

את הריבית יש להחזיר בנוסף לתשלומי הקרן בתשלומים החודשיים לאורך תקופת ההחזר.

במאמר זה נרחיב לגבי ההשלכות של ההלוואה מבחינה כלכלית עבור הלווה.

 

ריבית – המחיר על ההלוואה

העיקרון שעומד בבסיס כל הלוואה בריבית הוא מתן האפשרות לבצע פעולות בעלות משמעות כלכלית, כאשר לצד הלווה אין את המשאבים הנחוצים לכך באופן מידי. מתן הלוואה מתבסס על מספר תנאים חשובים, בהם מועד ההחזרה של סכום ההלוואה המקורי, הקרן ושיעור הריבית שמתווספת לסכום הקרן. הריבית היא למעשה המחיר שמקבל הלוואה משלם בעבור הקרן.

 

גובה הריבית

שיעור הריבית למעשה קובע את מידת ההשפעה הכלכלית שתהיה להלוואה על רמת חיוו של הלווה, מכיוון שהוא משפיע ישירות על גובה ההחזר החודשי ועל סכום ההחזר שיהיה על הלווה לשלם בסך הכול. אופן החישוב של הריבית תלוי בסכום ההלוואה, גובה הריבית במשק, אורך תקופת ההחזר והמאפיינים האישיים של הלווה.

 

בנקאי או חוץ בנקאי

הלוואה בנקאית לרוב ניתנת בתנאי החזר טובים יותר, מכיוון שהבנק שמכיר את הלווה יכול לבחון את יכולותיו מבחינת יכולת החזר והכנסות זמינות. ההלוואה שהבנק נותן לרוב נחשבת כבטוחה יותר מבחינת הסיכון הכלכלי שהבנק לוקח על עצמו. הלוואה מחברת האשראי במקרים רבים תחשב בטוחה פחות מהלוואה בנקאית ולכן לרוב היא תינתן בתנאים פחות טובים.

 

פריים פלוס X

הלוואות חוץ בנקאיות מחברות האשראי בדרך כלל ניתנות לטווח קצר או בינוני, על מנת להקטין את רמת הסיכון. הריבית הנקבעת עומד על אחוז כזה או אחר, בהתאם להחלטת הגוף המלווה אשר נוסף לריבית הפריים. ריבית הפריים יכולה להשתנות בהתאם להחלטות בנק ישראל, דבר שיכול לשנות את גובה ההחזרים החודשים והסכום ההחזר של ההלוואה כולה כתוצאה מכך.

 

להימנע מסחרור כלכלי

חשוב להבין לשם מה יש צורך בהלוואה.  כאשר מדובר על הלוואה המיועדת לכיסוי ההוצאות השוטפות, ההשלכות של ההלוואה והריבית עליה יכולות להיות קשות מבחינת ההתנהלות הכלכלית.  אם גובה ההכנסות הצפוי נשאר כבעבר וההוצאות הקבועות גם כן, אזי הדבר עלול להוביל להמשך הסתבכות בחובות ולצורך בהלוואות גדולות יותר בהמשך.

 

לקחת הלוואה בכובד ראש

לסיכום, במאמר זה עסקנו בהשלכות הכלכליות של לקיחת הלוואה מהבנק או מחברת האשראי. הרחבנו לגבי החשיבות של הריבית על ההלוואה כולה וסקרנו את ההבדלים בין הלוואה מהבנק ומחברת האשראי. נגענו גם בצורך לקחת כל הלוואה בכובד ראש, על מנת שלא להיכנס לבור כלכלי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

קופה וכסף

 

אולי יעניין אותך גם