חיפוש

מתי ניתן לפנות להוצאה לפועל כדי לפנות שוכר מהדירה

לרוב, בעלי דירות נוהגים להוריד חוזי שכירות מאתרי אינטרנט רלוונטיים ובאמצעות חוזים אלה, לערוך הסכמי שכירות מול שוכרים שעתידים להיכנס לדירתם.

אולם, שימוש בחוזה שכירות באופן עצמאי ולא באמצעות ייצוג של עורך דין בקיא בתחום, עשוי להוות פתח לבעיות מצד השוכ, כגון: אי תשלום דמי השכירות,

תשלום חלקי של דמי השכירות וכיו"ב.

חתימת הסכם שכירות ע"י עורך דין הבקיא בתחום עשויה למזער ואף למנוע לחלוטין את הסיכון להתעוררות בעיות בתשלומיו של השוכר, בתקופת השכרת הדירה.

מלבד אי תשלום מצד השוכר, בגין דמי השכירות, עלול להתרחש מצב אחר, שבו השוכר מסרב להתפנות מהנכס, בתום תקופת השכירות. מכאן שאי תשלום מצד השוכר, כמו גם, אי נכונות להתפנות מהנכס בזמן, נחשבים למצבים נפוצים אשר עשויים להוות עילה לתביעת משכיר הנכס כנגד השוכר.

 

סיום חוזה שכירות

ככלל, חוזה שכירות עשוי להסתיים כאשר מתרחשת אחת מהסטואציות הנ"ל:

  1. כאשר תקופת השכירות שנחתמה בחוזה השכירות מגיעה לסיומה.
  2. כאשר השוכר אינו עומד בתנאי השכירות, בשל אי תשלום כדין של שכר הדירה שהתחייב הוא לשלם למשכיר הנכס.

אי תשלום שכר הדירה ע"י השוכר עשויה לנבוע כתוצאה ממצב כלכלי לא טוב של השוכר או בשל מחלוקת בין בעל הדירה ובין השוכר, על רקע תחזוקה שוטפת של הנכס, שבה השוכר טוען כי בעל הדירה חייב להחזיר לו כסף וכיו"ב.

 

פינוי השוכר מהנכס שלא כדין

לפי החוק, פינוי שוכר שלא משלם אינו יכול להתבצע שלא כדין, לדוגמא: ניתוק החשמל או החלפת מנעול לדלת הנכס (בכדי שהשוכר לא יוכל להיכנס) הינן פעולות אסורות לפי הדין. לבית המשפט יש את הזכות הבלעדית לתת הוראה לגבי פינוי של שוכר מהנכס, במידה והסכם השכירות הופר. בנוסף לכך, פינוי שוכר מהנכס יכול להתבצע בדרכים מסוימות, המותרות במסגרת הליכי הוצאה לפועל ולא בכל דרך שבה יבחר בעל הנכס.

מבחינה משפטית, במידה וינקוט בעל הנכס בפעולה כוחנית (שאינה הותרה לביצוע ע"י בית המשפט) כלפי השוכר, בכדי לפנותו מהנכס, הדבר ייחשב כפגיעה בזכויותיו של השוכר ואף יכול לגרום להאשמה כנגד בעל הנכס.

יש לציין כי הגשת תלונה למשטרה בכדי לפנות שוכר מהנכס, בד"כ איננה יכולה לעזור, מאחר וכשמדובר בסכסוך אזרחי, המשטרה מפנה את המעורבים בסכסוך – לבית המשפט.

 

הגשת תביעה לפינוי השוכר מהנכס

ככלל, הדרך החוקית והמותרת לפינוי שוכר מהדירה הינה באמצעות הגשת תביעה כנגדו, שמטרתה להביא לפינוי השוכר מהנכס.

הפרה יסודית של חוזה השכירות מתקיימת כאשר השוכר אינו עומד בכל התנאים שנקבעו מראש בחוזה השכירות. אי עמידה בתנאי חוזה השכירות יכולה להתבטא באי תשלום שכר הדירה או אי תשלום של חשבונות שוטפים, כגון: ארנונה, ועד בית וכד'. במידה ויקבל בעל הנכס – פסק דין שמתיר פינוי השוכר מהדירה שבבעלותו, יוכל הוא לפנות לפנות להוצאה לפועל בכדי לבצע את פסק הדין.

 

ציוד משפטי

אולי יעניין אותך גם