מהי עוולת הרשלנות בפקודת הנזיקין?

כחלק ממערכת החוקים של מדינת ישראל, קיימים חוקים מסוימים הבאים לידי ביטוי בתור פקודות. מבחינה משפטית, פקודת הנזיקין בישראל מסדירה את כל היסודות של דיני הנזיקין במדינת ישראל. במאמר הבא נסביר מהי עוולת הרשלנות שמצויה בפקודת הנזיקין, ונראה כיצד היא באה לידי ביטוי.

 

פקודת הנזיקין

פקודת הנזיקין היא פקודה שמסדירה את דיני הזניקין במדינת ישראל. דיני הנזקין מוצגים בפקודה ולא בחוק, מכיוון שפקודת הנזיקין תוקנה עוד בימי המנדט הבריטי. כשהמדינה קמה, הוחלט לאמץ מספר פקודות, כמו פקודת הנזיקין כאמור, כחלק מהחוק הישראלי. מאז ועד היום, עם כמה תיקונים שונים שבוצעו בפקודה, בתי המשפט בישראל מתייחסים אל דיני הנזיקין לפי הכתוב בפקודה.

הפקודה כוללת עוולות שונות, עקרונות כלליים שונים ומענה על שאלות שונות, כמו בתחום הפיצויים. תוכלו למצוא מידע נוסף באתר דוד פייל בנושא.

 

עוולת הרשלנות

עוולת הרשלנות היא אחת העוולות שמעוגנות בפקודת הנזיקין. בישראל, אנשים יכולים להגיש תביעת פיצויים כתוצאה מאירוע רשלני שנגרם להם. עוולת הרשלנות בפקודת הנזיקין מתייחסת למתי מקרה כללי עשוי להיחשב למקרה רשלני. אם המקרה עומד בקריטריונים הללו, ניתן להגיש תביעות פיצויים שונות עקב מקרי רשלנות.

 

נזק

כדי שמקרה מסוים יעמוד במבחן הרשלנות, צריך שיגרם נזק משמעותי לאדם או לרכוש כתוצאה מפעולה הרשלנית. אם למשל אירע נזק שולי או משני, הרי שלא מדובר ברשלנות. גם אם אירע מקרה שעונה על קריטריונים אחרים בעוולת הרשלנות, אך לא נגרם בכלל נזק, לא ניתן יהיה להגיש תביעה לבית המשפט.

 

קשר בין המזיק לנזק שנגרם

נזק עשוי להיגרם, אך לא תמיד יש קשר בין הנזק שנגרם לבין מי שנטען כלפיו שהתרשל. לכן, כדי שמקרה מסוים יעמוד בתנאים של עוולת הרשלנות, צריך להוכיח קשר בין מי שנטען כלפיו שהתרשל והזיק, לבין הנזק שבסופו של דבר נגרם.

 

חריגה מכללים והתנהגויות

עוולת הרשלנות מתייחסת גם להתנהגויות, נורמות וכללים שונים. לפי פקודת הנזיקין, אם נגרם נזק ואם הוכח הקשר שבין המזיק לבין הנזק שנגרם, יש להראות שהמזיק חרג מכלל מסוים, נורמה מקובלת או שהוא פעל בהתנהגות שהיא לא סבירה.

 

רשלנות רפואית

דוגמא למקרה בוא באה עוולת הרשלנות לידי ביטוי הוא רשלנות רפואית. רשלנות זאת היא מצב בו רופא, או כל גורם רפואי וטיפולי אחר, מסב נזק משמעותי למטופל. הנזק מוסב כתוצאה מרשלנות, כלומר חריגה מנורמות מקצועיות מעולם הרפואה או אי הקפדה על כללי הזהירות והבטיחות השונים של ענף הרפואה.

 

תאונת עבודה כתוצאה מרשלנות המעסיק

תאונת עבודה, שנגרמת במקום העבודה, היא תאונה עם התייחסות מיוחדת בחוק. ישנן תאונות עבודה שנגרמות כתוצאה מרשלנות של המעסיק. המעסיק לא דואג לשמירת הבטיחות של העובדים שלו כפי שמחייב אותו החוק, ובכך הוא מסב להם נזק משמעותי.

עוולת רשלנות

אולי יעניין אותך גם