המדריך המלא להשקעות: כך תשקיעו נכון!

השקעה היא כלי חשוב לצבירת הון והגדלתו עם הזמן. עם זאת, עולם ההשקעות יכול להיראות מורכב ומבלבל עבור משקיעים מתחילים. במדריך שלהלן נסקור את כל המידע החיוני שמשקיע חדש צריך כדי להתחיל להשקיע באופן מושכל, ולקבל את התשואה הטובה ביותר ביחס לסיכון.

 

לקבוע יעדי השקעה

הצעד הראשון הוא לקבוע יעדים ברורים להשקעה. האם מדובר בחיסכון לטווח ארוך? תוספת הכנסה? או אולי רווח מהיר יותר? יעד ההשקעה יקבע את סוגי הנכסים ורמת הסיכון המתאימה. לדוגמה, חיסכון לפנסיה מחייב השקעות סולידיות לטווח ארוך, בעוד רווח מהיר עשוי לדרוש נכסים מסוכנים ותנודתיים יותר.

הַשׁקָעָה

לבחון השקעה בקרן כספית

קרנות כספיות הן אפיק השקעה נזיל ובטוח יחסית המתאים לחסכון לטווח קצר. קרן כספית משקיעה בנכסים סחירים ובטוחים כגון אגרות חוב ממשלתיות, פיקדונות בנקאיים ושטרי אוצר. מטרתה לשמור על יציבות שער ורמת סיכון נמוכה. עלות מוצר זה נמוכה יחסית והוא מציע נזילות יומית. עם זאת, בשל הרכב ההשקעות השמרני, התשואה של קרנות כספיות נוטה להיות נמוכה ואינה עולה בהכרח על האינפלציה. ניתן למצוא מידע רב על השאלה איך להשקיע בקרן כספית.

 

להבין את רמת הסיכון

כל משקיע שונה במידת הסיכון שהוא מוכן לקחת. משקיע שמעדיף סיכון נמוך ישקיע באופן שונה ממי שמוכן לסיכון גבוה. חשוב להבין את סיבולת הסיכון האישית כדי לבנות תיק השקעות הולם.

 

לפזר את ההשקעות

עיקרון חשוב הוא לעולם לא להשקיע בנכס בודד. פיזור בין מניות, אג"ח, נדל"ן ועוד מפחית סיכון ומאפשר חשיפה להזדמנויות שונות. יש לפזר גם בין ענפים, אזורים גיאוגרפיים וגודל החברות.

 

לעשות שימוש בכלים פיננסיים

כלים פיננסיים כמו אופציות, חוזים עתידיים, קרנות סל ו-ETF הם אמצעים שימושיים לניהול סיכונים, גיוון ופיזור ההשקעות. הם מאפשרים גישה לאסטרטגיות מתקדמות אך דורשים הבנה מעמיקה של אופן פעולתם לפני השימוש. יש לנהל אותם בזהירות כחלק מאסטרטגיית השקעה כוללת.

הַשׁקָעָה

להימנע ממסחר יומי

ניסיונות למסחר יומי תכוף במניות ונכסים אחרים על פי תנודות שערים קצרות טווח גורמות לרוב להפסדים בטווח הארוך. עדיף להשקיע לטווח של שנים אחדות ולהימנע מקנייה ומכירה תכופות שגוררות עלויות גבוהות של עמלות.

 

להסתמך על ניתוח כמותי

ניתוח כמותי של נתונים היסטוריים כמו רווחיות, תנודתיות ויחסים פיננסיים יכול לשפר את איכות ההחלטות בהשקעות. עדיף להסתמך על ניתוח עובדתי במקום רגש ותחושות. כלים כמותיים מאפשרים הערכה אובייקטיבית יותר של סיכוי וסיכון.

 

לנהל סיכונים

ניהול סיכונים נכון חיוני בהשקעות. כדאי לשקול שימוש בכלים מגדרי סיכונים כגון אופציות מכר. פיזור השקעות בין נכסים שונים גם מסייע בהקטנת סיכונים ותנודתיות.

 

לנצל חשבונות פיננסיים

חשבונות השקעה, קופות גמל וקרנות פנסיה מציעים הטבות מס אך כרוכים במגבלות על פדיון ומשיכת כספים. ניתן לנצלם להשקעות ארוכות טווח כחלק מתכנון פיננסי כולל. עם זאת, חשוב לבדוק היטב את התנאים, ההוצאות וחלופות המס לפני הפקדה לחשבונות אלו.

 

לקבוע אסטרטגיית מיסוי

שיקולי מס הם גורם חשוב בהשקעות. כדאי לנצל חשבונות מוטבי מס, לנכות הוצאות מימון ולשקול מועדי מימוש רווחים למינוף החזרי מס. יש לבדוק אפשרויות להקטנת נטל המס על רווחי הון, דיבידנדים וריבית.

הַשׁקָעָה

אולי יעניין אותך גם