באילו מצבים כדאי לתמלל הקלטות

תמלול היא פעולה של הפיכת הקלטת קובץ קולי לחומר כתוב המשקף את האמור בהקלטה.

תמלול מאפשרת ניווט קל, נוח ושקט בתוכן ההקלטה באמצעות עיון במסמך כתוב.

קיימים מספר מצבים שבהם שימוש בהקלטה יהיה בעל השפעה רבה יותר על ידי צירוף תמלול שלה.

 

עקרונות תמלול הקלטה

על מנת שתמלול הקלטה יהיה תקין, עליו לשקף את הנאמר בהקלטה בכמה פרמטרים. הפרמטר הראשון הוא חלוקה נכונה של המלל לפי דוברים. בתמלול שיחות בין אנשים או דיונים בעלי מספר משתתפים, זיהוי לא נכון של מי מהדוברים עשוי לייחס לדובר מסוים אמירות שלא נאמרו מפיו.

ההיבט השני הוא דיוק בכתיבת המילים הנאמרים בהקלטה. תמלול הקלטות מקצועי מחייב שיקוף מדויק כל מילה שנאמרה על ידי הדוברים בהקלטה, לרבות חצאי מילים. ההיבט השלישי הוא הטמעת מראי מקום מבחינת נומרטור ההקלטה בהפרשים של 5 דקות עבור כל הטמעת נומרטור. זאת, על מנת שניתן יהיה לבחון את התאמת התמלול להקלטה.

 

סוגי הקלטות

ישנם מספר סוגים של הקלטות שביחס אליהן נהוג לבצע תמלול:

  1. הקלטת שיחה בין שני אנשים. אותה שיחה יכול שתהיה מוקלטת בידיעת הצדדים ויכול שתהיה האזנת סתר.
  2. הקלטה של דיון הכולל מספר משתתפים.
  3. הקלטת הרצאה הניתנת במסגרת לימודית.

רשימה זו אינה בהכרח ממצה וישנם מצבים רבים בהם מומלץ לבצע תמלול הקלטה, בשל הנוחות שבעיון בחומר כתוב לעומת הסרבול שבהאזנה לקובץ קול.

 

תמלול לטובת תביעה משפטית

במקרים בהם, במסגרת הגשת תביעה משפטית, אחד הצדדים מעוניין להסתמך על הקלטה כראיה להוכחת עמדתו, נדרש אותו צד לצרף תמלול של ההקלטה לצד הגשת ההקלטה עצמה. זאת על מנת  שהשופט הדן בתיק יוכל להתרשם בקלות מהנאמר בהקלטה, ללא צורך לכלות את זמנו בהאזנה ממושכת.

בצורה כזו, יוכל השופט גם לבור ולסנן נקודות מהותיות הנאמרות בהקלטה שהן בעלות רלוונטיות לתביעה, וזאת על ידי סימונן בטקסט הכתוב. לאחר מכן, על ידי פניה לנומרטור בו נאמרות אותן אמירות, יהיה באפשרותו להאזין להן באופן ממוקד בצורה קלה ולבחון את אופן אמירתן.

 

תמלול דיון הנערך בבית המשפט

הקלטת דיון משפטי ניתנת לביצוע באישור בית המשפט בלבד. חל איסור לבצע הקלטה ללא ידיעת בית המשפט. הקלטת דיון היא אמצעי חשוב לצורת תיעוד מהימן ומלא של כלל האמירות הנאמרות במהלך הדיון. זאת בשונה מפרוטוקול הדיון הנערך בזמן אמת על ידי הקלדנית באולם, אשר לרוב אינו משקף באופן מלא ומדויק את אמירותיו של כל צד בדיון.

 

תמלול הקלטות – טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים

השוני בין האזנה לקובץ קול לבין שיטוט בחומר כתוב, הוא שהופך את התמלול לכלי כה מהותי. האפשרות לשייט הלוך ושוב ברחבי התמלול, לסמן הערות ולראות את המלל בחלוקה לפי דוברים, מחייבת יצירת תמלול בכל מקרה שבו נעשה שימוש בהקלטה קולית, וביתר שאת בעת שימוש בקבצי הקלטה בהליכים משפטיים.

תדר

 

אולי יעניין אותך גם